Covid-19 халдварын үед хүүхдэд анхаарах шинж тэмдгүүд

Covid-19 халдварын үед хүүхдэд анхаарах шинж тэмдгүүд