Дотоодын их, дээд сургуульд Төрийн сангийн зээлээр суралцаад эргэн төлөөгүй иргэдийг нийтэд зарлана

Дотоодын их, дээд сургуульд Төрийн сангийн зээлээр суралцаад эргэн төлөөгүй иргэдийг нийтэд зарлана

Дотоодын их, дээд сургуульд төрийн сангийн санхүүжилтээр суралцаж төгссөн иргэдийг зээлээ эргүүлэн төлж, дипломоо авахыг Боловсролын зээлийн сангаас санууллаа.

Тодруулбал, 1993-2016 онд Төрийн сангийн санхүүжилтээр дотоодын их, дээд сургуулиудад “хөнгөлөлттэй зээл”-ээр суралцаж, төгссөн төгсөгчид иргэний үүргээ биелүүлж дипломоо авахыг сануулжээ.

Тухайн иргэд зээлээ эргүүлэн төлснөөр дараагийн оюутнууд Боловсролын сангийн зээлээр суралцах боломж бүрдэх аж.

Төрийн сангийн санхүүжилтээр суралцаад зээлээ төлөөгүй иргэдийг нийтэд зарлана