ЗАЙСАНГИЙН УС ХАНГАМЖИЙГ ТӨВЛӨРСӨН ШУГАМД ХОЛБОХ НЬ ЭЭ

ЗАЙСАНГИЙН УС ХАНГАМЖИЙГ ТӨВЛӨРСӨН ШУГАМД ХОЛБОХ НЬ ЭЭ

Нийслэлийн 2023-2024 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах, зуны их болон урсгал засвар, хөрөнгө оруулалтын ажлын хүрээнд томоохон ажлууд төлөвлөгджээ. Дурдвал АНУ-ын Мянганы сорилын сангийн буцалтгүй тусламжаар хотын ус хангамжийн Баруун эх үүсвэрийн ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах, Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар Зүүн хойд, Тасган, Хорооллын усан сангуудыг холбох гол шугамын ажил, БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих зэрэг ажлууд хийгдэнэ. Мөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Зайсангийн ус хангамжийг төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбох аж. 

 

 

Бэлтгэсэн: Б.Азжаргал