Сэлэнгэ аймгийн төвд 50 МВт-ын дулааны цахилгаан станц барина

Сэлэнгэ аймгийн төвд 50 МВт-ын дулааны цахилгаан станц барина

Сэлэнгэ аймгийн төв Сүхбаатар хотод 50 МВт-ын Дулааны цахилгаан станц барих бүтээн байгуулалтын шавыг тавьсан.
 
Дулааны цахилгаан станцын байгууламжийг барих нийт өртөг нь 108.4 сая ам.доллар бөгөөд “Ride Mongolia” ХХК өөрсдийн хөрөнгөөр хоёр жилийн дотор барьж ашиглалтад оруулахаар төлөвлөөд байна. 

Мөн Монгол Улсын Засгийн газраас тус аймгийн төвийн инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлийг бүрэн шийдвэрлэж өгөхөөр болсон юм.