Цэргийн баяраар бүх эрчүүд баярлах ёстой юу?

Цэргийн баяраар бүх эрчүүд баярлах ёстой юу?