Нийслэлийн ардчилсан намын даргаар хэнийг сонгох нь зөв вэ?

Нийслэлийн ардчилсан намын даргаар хэнийг сонгох нь зөв вэ?