Эрдэнэт үйлдвэрийн 49 хувийг төр авах нь зөв үү?

Эрдэнэт үйлдвэрийн 49 хувийг төр авах нь зөв үү?