Хүүхдийн баяраар төв замыг хаах нь зөв үү?

Хүүхдийн баяраар төв замыг хаах нь зөв үү?