Дараагийн Ерөнхий сайд хэн вэ?

Дараагийн Ерөнхий сайд хэн вэ?