Шатахууны үнийг чөлөөлөх нь зөв үү?

Шатахууны үнийг чөлөөлөх нь зөв үү?