Нийслэлийн засаг даргад С.Амарсайхан, С.Мөнхчулуун нарын дахин өрсөлдүүлэх нь зөв үү

Нийслэлийн засаг даргад С.Амарсайхан, С.Мөнхчулуун нарын дахин өрсөлдүүлэх нь зөв үү