Улсын Их Хурлын гишүүдийн тоог 99 болгох нь зөв үү?

Улсын Их Хурлын гишүүдийн тоог 99 болгох нь зөв үү?