Ардчилсан намын даргаар хэнийг сонгох нь зөв вэ?

Ардчилсан намын даргаар хэнийг сонгох нь зөв вэ?