АН-ын даргад нэр дэвшигч С.Эрдэнэ намынхаа шинэчлэгч байж чадах уу?

АН-ын даргад нэр дэвшигч С.Эрдэнэ намынхаа шинэчлэгч байж чадах уу?