Эрдэнэт үйлдвэрийн 49 хувийг төр авах нь?

Эрдэнэт үйлдвэрийн 49 хувийг төр авах нь?